Regulamin

Regulamin akcji charytatywnej „Podziel się ciepłem” 

§ 1

 

  1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji charytatywnej „Podziel się ciepłem”.
  2. 2. Akcja charytatywna „Podziel się ciepłem” obowiązuje od 2.11.2019 do 30.11.2019 grudnia na stronie internetowej sklepu YourHomeStory, tj. www.yourhomestory.com.pl.
  3. 3. Organizatorem akcji charytatywnej „Podziel się ciepłem” jest firma FLHF SA, znajdująca się przy ul. Słonimskiego 1 A, 50-304 Wrocław, NIP: 8982242989.
  4. 4. Beneficjentem akcji charytatywnej „Podziel się ciepłem” jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu, mieszczące się przy ul. Ślazowa 2, 51-007 Wrocław, NIP: 8992318978, KRS: 0000154454.
  5. 5. Uczestnikiem akcji charytatywnej „Podziel się ciepłem” jest każdy klient sklepu YourHomeStory, który w okresie od 2.11.2019 do 30.11.2019 zakupi dowolny koc na stronie internetowej www.yourhomestory.com.pl.

 

§ 2

 

  1. 1.     Za każdy koc zakupiony na stronie internetowej www.yourhomestory.com.pl w okresie od 2.11.2019 do 30.11.2019, Organizator przeznaczy na rzecz Beneficjenta 5 PLN.
  2. 2.     Przekazane w ten sposób środki wykorzystane zostaną na zakup karmy oraz niezbędnych leków dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Schroniska Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

 

§ 3

 

  1. 1. Uczestnicy akcji charytatywnej „Podziel się ciepłem” zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  2. 2. O wynikach akcji charytatywnej „Podziel się ciepłem” Organizator poinformuje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Facebook: www.facebook.com/yourhomestoryshop/ / Instagram: @yourhomestory.pl

 

 

 

To Top